Foto's van het kerkgebouw


kerk met torentje midden op het dak

Een van de oudste foto's

Op deze foto is de kerk te zien na een restauratie in 1907. Let op het torentje, dat op deze foto nog midden op het dak zit en het raam rechts naast de ingang. Er is op het gemeentehuis te Veendam nog een bouwtekening aanwezig, getekend op 22 augustus 1907, waarop de kerk in deze vorm is weergegeven.

kerk vroeger

Kerk en pastorie

Op deze oude foto is de kerk en de pastorie (links) te zien. Het torentje stond vroeger midden op het dak van de kerk,maar in 1917 is er een toren vr de kerk gebouwd. Ook is de kerk nog grijs van kleur.(foto uit een belijdenisboekje uit 1929)

oude foto vanaf de overkant van het Westerdiep

Kerk en verenigingsgebouw

Naast de kerk is op deze foto het verenigingsgebouw te zien. Dit gebouw werd in 1928 neergezet, ten tijde van ds. Kooiman, toen de gemeente nogal groeide en de verenigingen (jongens- en meisjesvereniging) opbloeiden.
Het gebouw, dat de naam "Augustanazaal" draagt, is nu wit van kleur. Het wordt tegenwoordig gebruikt voor koffiedrinken en gemeenteavonden.

interieur vroeger

Het oude interieur

Hier is te zien dat er nog geen "glas in lood ramen" zijn geplaatst. De oude banken en de preekstoel zijn nog aanwezig. Heel opvallend is de grote kachel met pijp midden in de kerk. (foto uit een belijdenisboekje uit 1929)

Het oude Meijer orgel

Meier orgel in aula NPB Steenwijk

Het eerste orgel was een Meijer orgel uit Veendam. Dit orgel is verkocht naar Steenwijk, waar het nog steeds in de aula van de NPB staat. Uit de notulen van de Kerkenraad:
Op zondag 23 augustus 1871, "s'middags 3 uur", werd het nieuwe Meijer-orgel ingewijd. Het orgel heeft 600 gulden gekost.


de vergrote kerk en het orgelfront

De vergrote kerk en het orgelfront

Tijdens de ambtsperiode van ds. Kooiman werd de ruimte van kerkenraadskamer bij de kerk getrokken. Tevens werd een noodorgel uit de Nederlands Hervormde kerk te Veendam geplaatst. Notulen, 16 februari 1928:
Bericht over aankoop van orgel van Faber & Dienes het interimorgel uit de Herv. kerk van Veendam, nadat het nieuwe orgel gereed is. Een speciale vergadering werd gehouden over deze zaken. Het Meijer-orgel werd verkocht "aan de afdeeling Steenwijk van de Nerderl Protestantenbond voor f 600,- terwijl het indertijd door onze gemeente werd aangekocht voor f 650,- " Het nieuwe orgel van Faber & Dienes werd aangekocht voor f 2500,- "Het instrument, volgens rein-pneumatisch systeem gebouwd bezit 2 manualen, n vrij pedaal en een zwelkast. Het eerste klavier bezat oorspronkelijk 9 registers, het 2 de 4 registers. Daar het wenschelijk bleek weegens de vergrooting der kerk het geluid te versterken werden er nog twee registers bijgebouwd, n prestant 8 voet en een prestant 4 voet die in een afzonderlijk front werden geplaatst. De teekening van dit front werd ontworpen door den heer Schekerman te Veendam en het houtwerk vervaardigd door den Heer Zuurman te Borgercompagnie voor f 200,-. Bovendien werd in een afzonderlijke kast een "Vestus" installatie aangebracht, om het orgel electrisch te drijven"..

tegenwoordig interieur

Het huidige interieur

Het nieuwe interieur van de kerk na de restauratie in 1972. Let op de glas in lood ramen die tussen 1950 en 1970 werden geplaatst en betaald door gemeenteleden.

 'Het nieuwe Jeruzalem' een ontwerp van predikant/glazenier P.H.G.C. Kok

De glas in lood ramen

Alle 10 ramen in de kerk zijn gemaakt in zuivere glas in lood-techniek door glazenier ds. P.H.G.C. Kok (1919-1981). Het is een geheel nieuwe en opnieuw Bijbels geworden vorm van kerkelijke kunst. De voorstellingen zijn sober en profetisch. Dit raam stelt voor:"Het nieuwe Jeruzalem"

vooraanzicht kerk

Betekenis van de kleur van de kerk

De kerk zelf is wit met gele accenten, net als bij een zwaan. De grijze onderrand symboliseert het water waarop de zwaan drijft.

de zwaan

De zwaan

Op het torentje zit aan de muur een zwaan. Dit is een hele bijzondere, want deze komt van de in 1932 afgebroken Lutherse kerk te Sappemeer, ook wel genoemd:"het kerkje met den zwaan". De betekenis van de zwaan gaat terug naar een overlevering over Johannes Hus, de bekende Boheemse voorloper van de reformatie, die toen hij in 1415 in Konstanz op de brandstapel stond zou hebben gezegd:"Gij braadt heden een gans, maar over 100 jaar komt er een zwaan". (Het Tsjechische woord "hus" betekent gans.)Deze legende werd later in verband gebracht met het optreden van Maarten Luther. Vandaar dat men, vooral in Nederland, op Lutherse kerkgebouwen vaak een zwaan aantreft.

Mignon orgel van Verschueren

Het huidige orgel van Verschueren: een Mignon orgel

Momenteel wordt er gespeeld op een Mignon orgel van de orgelbouwer Verschueren uit Heythuysen.

zijaanzicht kerk

Zijaanzicht van de kerk

Op deze foto is de kerk te zien vanaf het Westerdiep. Duidelijk zichtbaar zijn ook de raampjes van de kerkenraadskamer.

lijst van predikanten

Lijst van predikanten

Op deze lijst staan de predikanten der gemeente vermeld. Deze lijst hangt in de kerkenraadskamer.