Luthers in Wildervank-Veendam. Wie, wat en waarom?


Wie

Een kleine gemeente van ruim 30 leden en 60 doopleden. De groep 50 plus is vrij groot. Ook zijn er de afgelopen jaren een aantal nieuwe leden bijgekomen. Er 4 gezinnen met nog jonge kinderen en er zijn op dit moment ongeveer 7 kinderen in de zondagsschoolleeftijd. Wij zijn mensen die aansluiting zoeken bij een kleine groep gelovige mensen. Mensen die mee willen werken om onze gemeente gestalte te geven in de toekomst. Die willen meedenken en meedoen.

Wat

Op de 1e en de 3e zondag van de maand is er een dienst in de eigen kerk om 10 uur. De andere zondagen zijn er gezamelijke diensten met de Ev. Lutherse gemeente Pekela/Winschoten, waarmee we samenwerken, in Pekela/Winschoten of Wildervank. Zie hiervoor ons kerkblad.
Liturgie en het samen zingen in de dienst zijn belangrijk in een Lutherse dienst. De dienst wordt als een rustpunt ervaren. Met het uitspreken van de geloofsbelijdenis bevestigen we ons geloof in Jezus Christus. De dienst is een moment van bezinning in de soms drukke week. Na het gebed en de zegen mogen we weer vol goede moed de komende week tegemoet gaan.
Sinds 2004 kiezen we ieder jaar een speerpunt. Daarnaast zijn er andere aktiviteiten, zoals de gemeentevergadering, gespreksgroepen en een buitenaktiviteit voor de zondagsschool. Verder hebben we elk jaar een kniepertjesactie, concerten en een Levende Kerststal.

Waarom

Mensen zijn lid van onze gemeente, omdat ze daarvoor bewust hebben gekozen. Deze keuze kan plaatsvinden in de jeugd, of op een later moment in het leven. Mensen willen hun geloof beleven in een kleine kring en voelen zich thuis bij de Lutherse gemeente.
onze gemeente heeft een aantal duidelijke kenmerken: blijmoedigheid,vrijheid en muzikaliteit. Blijmoedigheid: er kan bij ons gelachen worden. Vrijheid: wij zijn niet zo van de regeltjes, wij volgen ons eigen geweten. Muzikaliteit: Wij houden van mooie muziek en zingen graag!